Start

|

Oferta  | Nowoczesne technologie | Zapytanie  | Partnerzy  | SMOG | Kontakt
 
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

DLACZEGO INSTALUJEMY MONITORING TEMPERATUR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Z naszych wieloletnich obserwacji działania automatyki węzłów ciepłowniczych w budynkach wielorodzinnych w zakresie regulacji temperatury centralnego ogrzewania i ciepłej wody wynikają następujące wnioski:
 • rzeczywista temperatura wody w grzejnikach jest najczęściej zawyżona w porównaniu do założonej i uzgodnionej z dostawcą ciepła
 • krzywa grzewcza nastawiona na regulatorze pogodowym jest wyższa od wynikającej z potrzeb energetycznych budynku
 • temperatury ciepłej wody i cyrkulatu, uzgodnione z dostawcą ciepła, są w praktyce zawyżane
 • nie wykorzystywane są inne możliwości oszczędnego poboru ciepła, na jakie pozwala regulator pogodowy
 • kontrola parametrów grzewczych przez administratora zasobów mieszkaniowych jest fragmentaryczna i wykonywana rzadko, z powodu natłoku innych obowiązków oraz braku informacji o awariach automatyki węzłowej
Dopiero po otrzymaniu faktur od dostawcy ciepła i przeprowadzeniu odpowiedniej analizy kosztow - często dopiero na koniec sezonu grzewczego - okazuje się, że kilka lub więcej budynków ma nadmierny pobór ciepła.

Na skutek takiego marnotrawstwa zwiększa się obciążenie lokatorów opłatami czynszowymi nawet do 50%

Najwyższy czas zacząć kontrolować parametry temperaturowe w sposób kompleksowy, ciągły i na bieżąco. Dlatego właśnie wdrażamy systemy ciągłego monitoringu temperatur w kluczowych punktach węzłów ciepłowniczych i budynków mieszkalnych oraz temperatury zewnętrznej (bez ingerencji w układ hydrauliczny i automatykę węzłową).

Zadaniem urządzeń instalowanych w budynku jest ciągły monitoring czterech temperatur oraz temperatury zewnętrznej.
Mierzone temperatury rzeczywiste są ciągle porównywane z nastawionymi na regulatorze temperaturami zasilenia Tz CO i Tz CWU i w sytuacji odstępstwa na plus lub na minus, generowany jest alarm, z możliwością przesłania do Administratora raportu danych jak niżej :
 1. adres węzła w którym wystąpiła odchyłka temperatury
 2. data, godzina i czas trwania odchyłki
 3. parametr w którym wystąpiła odchyłka
 4. wielkość odchyłki

Administrator, posiadając informacje o odchyłkach temperatur zasilenia Tz CO i Tz CWU, może niezwłocznie, własnymi siłami lub przekazując do MPEC, dokonać:
 • naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń sterujących temperaturą CO i CWU węzła cieplnego, na podstawie obserwacji pomierzonych wskazań
 • przywrócić optymalne parametry nastaw regulatora pogodowego np.:
  • korekty krzywej grzania CO
  • korekty osłabienia lub wylączenia nocnego CO i CWU
  • korekty temperatury CWU
Posiadając ciągłą informacje o temperaturach powrotu Tp CO i Tp CWU, możemy niezwłocznie:
 • przekazać do administracji informacje o potrzebie naprawy lub wymiany uszkodzonych regulatorów podpionowych na instalacji CO i cyrkulacie CWU
 • dokonać korekty nastaw regulatorów podpionowych na instalacji CO i cyrkulacie CWU
Niewielki koszt montażu czujników temperatury pozwala (w wersji rozszerzonej) na ciągły pomiar temperatury wszystkich pionow cyrkulatu CWU, co daje kapitalną możliwość doprowadzenia do zrównoważenia hydraulicznego instalacji cyrkulatu CWU z dokładnością do 0,5°C.

W zakresie regulacji instalacji CO, niewielki koszt montażu czujników temperatury pozwala na zamontowanie czujników na pionach powrotnych łazienkowych, wyposażonych w regulatory przepływu lub różnicy ciśnienia, co pozwala doprowadzić do bardzo dokładnego wyrównania przepływów w tych pionach. Stwarza to możliwość wzięcia w ryzy ciepła marnotrawionego przez te piony w sposób nieświadomy lub świadomy - w przypadku podzielnikowego systemu rozliczenia ciepła.

Opracował: Saturnin Szydlik
 

Euroterm s.c.
06-400 Ciechanów
ul. Nadrzeczna 39
tel/fax 23-672-42-98
euroterm@ciechanow.com
www.euroterm.ciechanow.com

Osoby kontaktowe:

Saturnin Szydlik kom. 602-713-365
Zygmunt Siwiec kom. 602-713-366
Antonina Szydlik-Olszewska kom. 602-170-188